เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • บริษัทไต้หวันตบเท้ากลับบ้าน เพิ่มการลงทุนและกระตุ้นอุตสาหกรรมของไต้หวัน
  บริษัทไต้หวันตบเท้ากลับบ้าน เพิ่มการลงทุนและกระตุ้นอุตสาหกรรมของไต้หวัน
  ในช่วงเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2562 – 2564 ไต้หวันจะดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือบริษัทไต้หวันที่ดำเนินกิจการในต่างประเทศที่ประสงค์จะกลับมาลงทุนที่ไต้หวัน
  โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ ด้านทรัพยากรและการบริการ เพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจกลับมาลงทุนและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
  1 ก.พ. 2562
 • สมาคมหอการค้าแห่งชาติไต้หวัน (NIECT) จัดการประชุมครั้งแรกเพื่อแถลงทิศทางการค้า ด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ
  สมาคมหอการค้าแห่งชาติไต้หวัน (NIECT) จัดการประชุมครั้งแรกเพื่อแถลงทิศทางการค้า ด้านการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ
  เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 ไต้หวันได้จัดการประชุมแถลงทิศทางการค้าของสมาคมหอการค้าแห่งชาติของไต้หวัน ด้านการนำเข้า-ส่งออก National Importers and Exporters Chamber of Commerce of Taiwan (NIECT) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 ณ Lilo Convention Centre เมืองไถจง
  22 ม.ค. 2562
 • 3 แอพพลิเคชั่นสำหรับการเดินทางในไต้หวัน
  3 แอพพลิเคชั่นสำหรับการเดินทางในไต้หวัน
  หนึ่งในความท้าทายสำหรับการมาไต้หวัน ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจคือภาษาหลายคนต้องพบกับอุปสรรคในการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ทั้งที่จริงแล้วระบบขนส่งมวลชนในไต้หวันมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมาก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองใหญ่ด้วยรถไฟไต้ดิน(MRT) และรถประจำทาง หรือการเดินทางระหว่างเมืองด้วยรถไฟท้องถิ่น (Tran Railway Administration - TRA) และรถไฟความเร็วสูง (Taiwan High Speed Rail - THSR) นอกจากแอพพลิเคชั่นแปลภาษาแล้ว แอพพลิเคชั่นต่อไปนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับท่าน
  22 ม.ค. 2562
 • นโยบายมุ่งใต้ใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไต้หวัน
  นโยบายมุ่งใต้ใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไต้หวัน
  นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy - NSP) ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ไต้หวันมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 11 ล้านคน ในปี 2561 และมีจำนวนผู้เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนที่มาจากประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.84 หรือ11.32 ล้านคน และยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนได้รับการจัดอันดับเป็น หนึ่งใน 50 สนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก โดยสามารถรองรับผู้เดินทางจำนวนกว่า 46.53 ล้านคน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.69
  22 ม.ค. 2562
 • ไต้หวันกับสังคมผู้สูงอายุ
  ไต้หวันกับสังคมผู้สูงอายุ
  หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลกที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในหลายด้าน เช่ ดังนั้นหลายประเทศจึงออกนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  4 ม.ค. 2562