เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • เปิดโลกนวัตกรรม ICT/IoT ในงาน COMPUTEX Taipei 2018 ณ ไทเป ไต้หวัน
  เปิดโลกนวัตกรรม ICT/IoT ในงาน COMPUTEX Taipei 2018 ณ ไทเป ไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ได้จัดงาน "COMPUTEX Taipei 2018" ณ Taipei International Covention Center และ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ไทเป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกาะติดกระแสด้านอุตสาหกรรมICT/IoT (Internet of Things) จากทั่วโลกและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลและ องค์ความรู้เกี่ยวกับ Mobile Commerce, Sharing Economy, Internet of Things และ Next Generation Innovation ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs, Tech Start up และ Young entrepreneurs ที่สนใจด้าน Online to Offline เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไต้หวันก้าวสู่เวทีโลก
  3 ก.ค. 2561
 • การเยี่ยมชมบริษัท Namchow Chemical Industrial Co., Ltd. (南僑化學工業股份有限公司)
  การเยี่ยมชมบริษัท Namchow Chemical Industrial Co., Ltd. (南僑化學工業股份有限公司)
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท Namchow Chemical Industrial Co., Ltd. (南僑化學工業股份有限公司) ที่ จ.เถาหยวน
  8 มิ.ย. 2561
 • เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ของไต้หวัน
  เขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ของไต้หวัน
  ด้วย Taiwan International Ports Corp.,Ltd ได้ประสานข้อมูลเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) ของไต้หวัน ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตท่าเรือรวมทั้งหมดจำนวน 6 แห่ง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในเขตการค้าเสรีและการอำนวยความสะดวกในธุรกิจ 6 ประเภทเฉพาะด้านที่น่าสนใจ
  6 มิ.ย. 2561
 • ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ ร่วมหารือกับนักธุรกิจ/นักวิชาการภาคใต้ของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง
  ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ ร่วมหารือกับนักธุรกิจ/นักวิชาการภาคใต้ของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง
  เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และคณะร่วมหารือกับนักธุรกิจและนักวิชาการภาคใต้ของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างไทย - ไต้หวัน
  30 พ.ค. 2561
 • ตลาดไต้หวันในมุมมองผู้ประกอบการไทย ณ งานเทศกาลไทย 4.0
  ตลาดไต้หวันในมุมมองผู้ประกอบการไทย ณ งานเทศกาลไทย 4.0
  ตลาดไต้หวันแม้จะเป็นตลาดเล็ก หากแต่ไต้หวันเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงรัฐบาลไต้หวันยังได้จัดนโยบายต่าง ๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
  21 พ.ค. 2561