เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ไต้หวันแบนหลอดพลาสติก
  ไต้หวันแบนหลอดพลาสติก
  ไต้หวันได้ประกาศห้ามร้านค้าทั่วไต้หวันงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2002 ตามนโยบายพลังงานสีเขียว (Green Policy) ไต้หวันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะประกาศใช้นโยบายงดใช้หลอดพลาสติกเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป
  6 ก.ค. 2561
 • ไต้หวันออกมาตรการงดใช้พลาสติกใช้แล้วทิง้ อย่างเด็ดขาด ภายในปี ค.ศ. 2030
  ไต้หวันออกมาตรการงดใช้พลาสติกใช้แล้วทิง้ อย่างเด็ดขาด ภายในปี ค.ศ. 2030
  รัฐบาลไต้หวันมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินนโยบาย ”Green Policy” ที่ตัง้ เป้ าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก
  ให้กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030
  5 ก.ค. 2561
 • จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน
  จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน
  ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon dioxide (Co2))ของโลกด้วย
  17 ก.ค. 2561
 • ไต้หวันผลิตเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ
  ไต้หวันผลิตเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ
  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการ "เครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ" ของบริษัท Foxgreen ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism เมืองเกาสง
  29 มิ.ย. 2561
 • The Authentic Thai Taste @ Thai & Thai (泰味純現)
  The Authentic Thai Taste @ Thai & Thai (泰味純現)
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมกับร้านอาหาร Thai&Thaiโรงแรม Mandarin Oriental Taipei จัดพิธีเปิดงาน “The Authentic Thai Taste @ Thai & Thai (泰味純現)” ณ ร้านอาหาร Thai&Thai ชั้น 5 โรงแรม Mandarin Oriental Taipei
  28 มิ.ย. 2561