เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ลอตเตอรี่ใบเสร็จไต้หวัน (Taiwan receipt lottery)
  ลอตเตอรี่ใบเสร็จไต้หวัน (Taiwan receipt lottery)
  ไต้หวันเริ่มการดำเนินโครงการ “ลอตเตอรี่ใบเสร็จไต้หวัน” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2494 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีเข้ารัฐ และกระตุ้นให้ภาคธุรกิจรายงานรายได้ให้ตรงตามความเป็นจริง รวมถึงลดและสกัดการหลบเลี่ยงภาษี อีกทั้งยังเป็นโครงการที่เพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจต่างๆ
  4 ธ.ค. 2561
 • ไต้หวันจัดงาน 2018 Taiwan Fashion Design Award สนับสนุนผลงานดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ หวังดันอุตสาหกรรมสิ่งทอไต้หวันสู่ตลาดโลก
  ไต้หวันจัดงาน 2018 Taiwan Fashion Design Award สนับสนุนผลงานดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ หวังดันอุตสาหกรรมสิ่งทอไต้หวันสู่ตลาดโลก
  กรมส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน และสมาคมสิ่งทอไต้หวัน ร่วมกันจัดงาน “2018 Taiwan Fashion Design Award (TFDA)” ครั้งที่ 32 ณ Songshan Cultural and Creative Park ไทเป ไต้หวัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นายไช่ หง เฉิง จากผลงาน “The Stolen Soul” หรือจิตวิญญาณที่ถูกขโมย ได้รับเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  20 พ.ย. 2561
 • เวทีจัดแสดงงานศิลปะในไต้หวัน
  เวทีจัดแสดงงานศิลปะในไต้หวัน
  ไต้หวันให้ความสำคัญและสนับสนุนตลาดงานศิลปะเป็นอย่างมาก ทั้งยังเปิดกว้างในการแสดงผลงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ และได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปะระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในไทเปยังมีอุทยานศิลปะ วัฒนธรรมสำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอยู่หลายแห่งอีกด้วย
  16 พ.ย. 2561
 • เปิดโลกธุรกิจเครื่องจักรสิ่งทอระบบดิจิทัล (Digital) ณ ไต้หวัน
  เปิดโลกธุรกิจเครื่องจักรสิ่งทอระบบดิจิทัล (Digital) ณ ไต้หวัน
  ไต้หวันได้จัดงานนิทรรศการ Taiwan International Textile & Garment Machinery Exhibition
  ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย. 2561ที่ผ่านมา ณ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1
  9 พ.ย. 2561
 • อัตราค่าเช่าที่พักในไต้หวัน
  อัตราค่าเช่าที่พักในไต้หวัน
  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าที่พักในเมืองสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ไทเป (Taipei) ไถจง (TaiChung) และเกาสง (Kaoshiung) ซึ่งเป็น 3 เมืองสำคัญของไต้หวันที่มีทั้งนักธุรกิจและนักศึกษาต่างชาติมาพำนักเป็นจำนวนมาก
  13 ก.ย. 2561