เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • อัตราค่าเช่าที่พักในไต้หวัน
  อัตราค่าเช่าที่พักในไต้หวัน
  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าที่พักในเมืองสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ไทเป (Taipei) ไถจง (TaiChung) และเกาสง (Kaoshiung) ซึ่งเป็น 3 เมืองสำคัญของไต้หวันที่มีทั้งนักธุรกิจและนักศึกษาต่างชาติมาพำนักเป็นจำนวนมาก
  13 ก.ย. 2561
 • ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  ปัจจุบันชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในไต้หวันมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเข้ามาประกอบอาชีพ เปิดกิจการหรือขยายสาขาในไต้หวัน นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันยังผลักดันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในไต้หวันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงเป็น สิ่งสำคัญ
  11 ก.ย. 2561
 • เปิดโลกการเงิน (อัตราดอกเบี้ย/ภาษี) ในไต้หวัน
 • เปิดประตูสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ของไต้หวัน
  เปิดประตูสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ในภาคใต้ของไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ร่วมกับหน่วยงาน InvesTaiwan Service Center กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน เดินทางไปเมืองไถหนาน เข้าพบหารือกับ The Industrial development & Investment promotion committee of Tainan City และเข้าพบหน่วยงาน The Southern Taiwan Science Park (STSP) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์เมืองไถหนาน (Tainan Science Park)
  4 ก.ย. 2561
 • ผอญ. สนง. การค้าฯ นำคณะนักธุรกิจไต้หวันสำรวจลู่ทางการค้า/การลงทุน ณ ประเทศไทย
  ผอญ. สนง. การค้าฯ นำคณะนักธุรกิจไต้หวันสำรวจลู่ทางการค้า/การลงทุน ณ ประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ไทเป (Thailand Board of Investment) จัดโครงการนำนักธุรกิจไต้หวันสำรวจลู่ทางการค้า/การลงทุนในประเทศไทย
  16 ส.ค. 2561