เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ปี 2561 สำหรับผู้ทำงานในไต้หวัน
  ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ปี 2561 สำหรับผู้ทำงานในไต้หวัน
  รัฐบาลไต้หวันกำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตลอดปี 2561 และดำเนินการจ่ายหรือขอคืนภาษีระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ค. 2562
  6 มิ.ย. 2562
 • ยานยนต์ไร้คนขับคันแรกของไต้หวัน
  ยานยนต์ไร้คนขับคันแรกของไต้หวัน
  International Data Corporation (IDC) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน คาดการณ์ว่าในปี 2564 กว่าร้อยละ 20 ของเมืองใหญ่ทั่วโลกจะเริ่มใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเมื่อถึงปี 2567 คาดว่าผู้ให้บริการรถรับจ้างแบบแพลตฟอร์มทั่วโลกจะใช้รถยนต์ไร้คนขับในการให้บริการกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือ self-driving car จึงเป็นอุตสากรรมที่กำลังได้รับการผลักดันและพัฒนาอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก
  6 มิ.ย. 2562
 • COMPUTEX TAIPEI 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 39
  COMPUTEX TAIPEI 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 39
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิดงาน COMPUTEX 2019 ซึ่งจะจัดแสดงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ Taipei Nangang Exhibition Center ฮอลล์ 1 และ 2 และ Taipei World Trade Center (TWTC) ฮอลล์ 1 ไทเป ไต้หวัน โดยมีจำนวนบูธจัดแสดงกว่า 5,508 บูธ จากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,685 ราย
  6 มิ.ย. 2562
 • พิธีเปิด 2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW
  พิธีเปิด 2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW
  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิด “2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW” จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ค. 2562 ณ TaiNEX 1 ไทเป ไต้หวัน คาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อเข้าร่วมงานได้กว่า 12,000 คน และคาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศถึง 1,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก
  16 พ.ค. 2562
 • สนง. การค้าฯ บรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette”
  สนง. การค้าฯ บรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette”
  เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ เลขานุการเอกหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ได้เป็นผู้แทน สนง. การค้าฯ ไปบรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette” ในกิจกรรม The 50th Cross-Culture Speech ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนมัธยม Taoyuan Municipai Nei Li Senior High School จำนวนกว่า 200 คน ณ เถาหยวน ไต้หวัน
  6 พ.ค. 2562