เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ไต้หวันจัดงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬาใหญ่ที่สุดในเอเชีย TAIPEI CYCLE 2019 และ TaiSPO 2019
  ไต้หวันจัดงานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬาใหญ่ที่สุดในเอเชีย TAIPEI CYCLE 2019 และ TaiSPO 2019
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิดงาน TAIPEI CYCLE 2019 ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2562 ณ Taipei Nangang Exhibition Center ชั้น 4 อาคาร 1 และ อาคาร 2 พร้อมเปิดงาน Taipei Int’l Sporting Goods Show (TaiSPO) 2019 ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม ณ Taipei World Trade Center (TWTC) Exhibition อาคาร 1 ไทเป ไต้หวัน
  10 เม.ย. 2562
 • “เสน่ห์รสไทย ละมุนลิ้นถิ่นมังกร” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถณะการทำอาหารไทยในไต้หวัน โดยชมรมเชฟไทยในไต้หวัน
  “เสน่ห์รสไทย ละมุนลิ้นถิ่นมังกร” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถณะการทำอาหารไทยในไต้หวัน โดยชมรมเชฟไทยในไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562 นายภูบดี ลออเงิน รอง ผอญ. สนง.การค้าฯ พร้อม น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทำอาหารไทยในไต้หวัน “เสน่ห์รสไทยละมุนลิ้นถิ่นมังกร” ณ เมืองเถาหยวน ไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยชมรมเชฟไทยในไต้หวัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญด้วย
  26 มี.ค. 2562
 • พิธีเปิดงานจัดแสดงเบเกอรี่ Taipei International Bakery Show ประจำปี 2019
  พิธีเปิดงานจัดแสดงเบเกอรี่ Taipei International Bakery Show ประจำปี 2019
  Taipei Bakery Association และ Chan Chao International Co., Ltd. ร่วมกันจัดงาน Taipei International Bakery Show ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2562 ที่ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ณ ไทเป ไต้หวัน โดยปีนี้มีจำนวนบูธจัดแสดงกว่า 1,800 บูธ จากผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 417 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจากต่างประเทศจำนวน 13 ประเทศ จำนวนทั้งหมด 27 บูธ
  21 มี.ค. 2562
 • ไต้หวันผ่อนปรนกฎการจ้างงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
  ไต้หวันผ่อนปรนกฎการจ้างงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
  ผลการศึกษาจากหลายสถาบันยืนยันข้อมูลดังกล่าว Oxford Economics คาดการณ์ใน Global Talent 2021 ว่า ในปี ค.ศ. 2021 ไต้หวันจะขาดแคลนผู้มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่ง จาก 46 ประเทศที่ได้รับการสำรวจ
  นอกจากนี้ IMD’s World Competitiveness Center เผยใน IMD World Talent Report 2016 ว่า ไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 24 จาก 61 ประเทศ ที่มีความพร้อมและความน่าดึงดูดในการลงทุน ซึ่งแสดง
  ให้เห็นว่า ไต้หวันจำเป็นต้องปรับปรุงกฎการจ้างงานสำหรับผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวัน
  21 มี.ค. 2562
 • ไต้หวันเดินหน้านโยบาย 12 ปี สู่ประเทศสองภาษา
  ไต้หวันเดินหน้านโยบาย 12 ปี สู่ประเทศสองภาษา
  นโยบายปฎิรูปไต้หวันสู่ประเทศสองภาษา (Bilingual Nation) ภายในปี 2573 คือ 1 ใน 4 นโยบายสำคัญที่จะได้รับการผลักดันในปี 2062 โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ไต้หวันได้อนุมัติแผนนโยบายฯ ซึ่งร่างโดย National Development Council (NDC) โดยนโยบายฯ มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ 1. ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประชาชน ด้วยการจัดให้มีแพลตฟอร์ม (platforms) สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดระบบการเรียนสองภาษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ 2. ยกระดับการแข่งขันกับนานาชาติ กล่าวคือ เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไต้หวัน และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวัน
  13 มี.ค. 2562