เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • พิธีเปิดงานจัดแสดงเบเกอรี่ Taipei International Bakery Show ประจำปี 2019
  พิธีเปิดงานจัดแสดงเบเกอรี่ Taipei International Bakery Show ประจำปี 2019
  Taipei Bakery Association และ Chan Chao International Co., Ltd. ร่วมกันจัดงาน Taipei International Bakery Show ขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2562 ที่ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ณ ไทเป ไต้หวัน โดยปีนี้มีจำนวนบูธจัดแสดงกว่า 1,800 บูธ จากผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 417 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจากต่างประเทศจำนวน 13 ประเทศ จำนวนทั้งหมด 27 บูธ
  21 มี.ค. 2562
 • ไต้หวันผ่อนปรนกฎการจ้างงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
  ไต้หวันผ่อนปรนกฎการจ้างงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
  ผลการศึกษาจากหลายสถาบันยืนยันข้อมูลดังกล่าว Oxford Economics คาดการณ์ใน Global Talent 2021 ว่า ในปี ค.ศ. 2021 ไต้หวันจะขาดแคลนผู้มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่ง จาก 46 ประเทศที่ได้รับการสำรวจ
  นอกจากนี้ IMD’s World Competitiveness Center เผยใน IMD World Talent Report 2016 ว่า ไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 24 จาก 61 ประเทศ ที่มีความพร้อมและความน่าดึงดูดในการลงทุน ซึ่งแสดง
  ให้เห็นว่า ไต้หวันจำเป็นต้องปรับปรุงกฎการจ้างงานสำหรับผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวัน
  21 มี.ค. 2562
 • ไต้หวันเดินหน้านโยบาย 12 ปี สู่ประเทศสองภาษา
  ไต้หวันเดินหน้านโยบาย 12 ปี สู่ประเทศสองภาษา
  นโยบายปฎิรูปไต้หวันสู่ประเทศสองภาษา (Bilingual Nation) ภายในปี 2573 คือ 1 ใน 4 นโยบายสำคัญที่จะได้รับการผลักดันในปี 2062 โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ไต้หวันได้อนุมัติแผนนโยบายฯ ซึ่งร่างโดย National Development Council (NDC) โดยนโยบายฯ มีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ 1. ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประชาชน ด้วยการจัดให้มีแพลตฟอร์ม (platforms) สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การจัดระบบการเรียนสองภาษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ 2. ยกระดับการแข่งขันกับนานาชาติ กล่าวคือ เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไต้หวัน และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวัน
  13 มี.ค. 2562
 • พิธีเปิด TaiNEX 2 และงานแสดงเครื่องจักรกล TIMTOS ครั้งที่ 27
  พิธีเปิด TaiNEX 2 และงานแสดงเครื่องจักรกล TIMTOS ครั้งที่ 27
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิด Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2 (TaiNEX 2) พร้อมเปิดงาน “27th Taipei International Machine Tool Show (TIMTOS)” ซึ่งจะจัดแสดงเครื่องจักรกลระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม ณ TaiNEX 2 ไทเป ไต้หวัน ปีนี้มีจำนวนบูธจัดแสดงกว่า 7,000 บูธ จากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,230 ราย คาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อจากต่างประเทศกว่า 7,500 ราย และมีชาวไต้หวันเข้าชมงานกว่า 52,700 คน สร้างสถิติให้ TIMTOS กลายเป็นงานแสดง เครื่องจักรกลที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
  7 มี.ค. 2562
 • BIC ชวนชิม ของดีเมืองไถหนาน
  BIC ชวนชิม ของดีเมืองไถหนาน
  BIC ชวนชิม เหยี่ยนสุ่ยอี้เมี่ยน บะหมี่ไข่เส้นแบนราดด้วยหมูสับปรุงรส
  26 ก.พ. 2562