เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • นโยบายมุ่งใต้ใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไต้หวัน
  นโยบายมุ่งใต้ใหม่ปลุกกระแสท่องเที่ยวไต้หวัน
  นโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy - NSP) ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ไต้หวันมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 11 ล้านคน ในปี 2561 และมีจำนวนผู้เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนที่มาจากประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.84 หรือ11.32 ล้านคน และยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนได้รับการจัดอันดับเป็น หนึ่งใน 50 สนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก โดยสามารถรองรับผู้เดินทางจำนวนกว่า 46.53 ล้านคน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.69
  22 ม.ค. 2562
 • ไต้หวันกับสังคมผู้สูงอายุ
  ไต้หวันกับสังคมผู้สูงอายุ
  หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลกที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในหลายด้าน เช่ ดังนั้นหลายประเทศจึงออกนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  4 ม.ค. 2562
 • ไต้หวันจัดเวทีสัมมนา ถกวิกฤตการณ์องค์การการค้าโลก
  ไต้หวันจัดเวทีสัมมนา ถกวิกฤตการณ์องค์การการค้าโลก
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 Office of Trade Negotiations สภาบริหารไต้หวัน ได้จัดงานสัมมนา “Symposium on WTO Reform” ณ NTUN International Convention Center ไทเป ไต้หวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการค้าขายระหว่างประเทศชาวไต้หวันกับนักวิชาการนานาชาติ
  เพื่อหารือประเด็นการปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO)
  3 ม.ค. 2562
 • รายชื่องานแสดงสินค้า เดือนมีนาคม 2562 ณ ไทเป ไต้หวัน
  รายชื่องานแสดงสินค้า เดือนมีนาคม 2562 ณ ไทเป ไต้หวัน
  ในเดือนมีนาคม 2562 จะมีการจัดงานแสดงสินค้า ณ ไทเป ไต้หวัน ซึ่งจัดโดย Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ทั้งหมด 3 งาน ได้แก่
  1) 27th Taipei Int’l Machine Tool Show (TIMTOS) งานแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล 2) TAIPEI CYCLE
  งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 3) Taipei Int’l Sporting Goods Show (TaiSPO) งานจัดแสดงสินค้ากีฬาและการออกกำลังกาย
  20 ธ.ค. 2561
 • สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนักวิจัยไต้หวัน (R&D100 Awards Finalists of ITRI)
  สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนักวิจัยไต้หวัน (R&D100 Awards Finalists of ITRI)
  เมื่อวันที่ 12 พ.ย 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจได้เดินทางไปเยี่ยมชม Industrial Technology Research Institute of Taiwan (ITRI) ณ เมืองซินจู๋ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม R&D
  7 ธ.ค. 2561