เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ความสำเร็จของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ในช่วง 3 ปี
  ความสำเร็จของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ในช่วง 3 ปี
  ไต้หวันได้ประกาศดำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy - NSP) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับประเทศเป้าหมายจำนวน 18 ประเทศมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโครงการหลายโครงการที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี
  1 ส.ค. 2562
 • Taiwan Economic Factsheet ม.ค. - มิ.ย. 62
  Taiwan Economic Factsheet ม.ค. - มิ.ย. 62
  สรุปข้อมูลจำเพาะด้านเศรษฐกิจของไต้หวันช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562
  1 ส.ค. 2562
 • บริษัทระดับโลกชี้ LGBT คือกุญแจพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันอย่างยั่งยืน
  บริษัทระดับโลกชี้ LGBT คือกุญแจพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันอย่างยั่งยืน
  หลังจากรัฐบาลไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตให้กลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) จดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 ไต้หวันคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะส่งผลด้านดีต่อไต้หวันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต การจ้างงาน และการลดความเครียดในสถานที่ทำงาน โดยเชื่อว่า
  การเปิดกว้างและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมจะจะช่วยให้ไต้หวันเป็นที่น่าดึงดูดต่อ
  การประกอบอาชีพและการทำธุรกิจ
  19 ก.ค. 2562
 • รัฐบาลไต้หวัน! ยังไม่หยุดทุ่มทุนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลม
  รัฐบาลไต้หวัน! ยังไม่หยุดทุ่มทุนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลม
  International Energy Agency เผยแพร่ใน World Energy Outlook 2018 ว่าพลังงานลมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าทั่วโลกจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ถึง 1,700 กิกะวัตต์ในปี 2583 หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของพลังงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นทั่วโลกทำให้บริเวณนอกชายฝั่งกำลังเป็นจุดสนใจของทุกประเทศทั่วโลก
  19 ก.ค. 2562
 • งานแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน “TODAY AT NAMCHOW”
  งานแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน “TODAY AT NAMCHOW”
  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน จัดงาน “TODAY AT NAMCHOW” งานแสดงสินค้าของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบริษัทนำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 นับจากปี 2557 โดยงานเปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2562 ณ Taipei World Trade Center (TWTC) ฮอลล์ 3 ไทเป
  19 ก.ค. 2562