เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • บริษัทระดับโลกชี้ LGBT คือกุญแจพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันอย่างยั่งยืน
  บริษัทระดับโลกชี้ LGBT คือกุญแจพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันอย่างยั่งยืน
  หลังจากรัฐบาลไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตให้กลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) จดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 ไต้หวันคาดว่ากฎหมายดังกล่าวจะส่งผลด้านดีต่อไต้หวันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต การจ้างงาน และการลดความเครียดในสถานที่ทำงาน โดยเชื่อว่า
  การเปิดกว้างและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมจะจะช่วยให้ไต้หวันเป็นที่น่าดึงดูดต่อ
  การประกอบอาชีพและการทำธุรกิจ
  19 ก.ค. 2562
 • รัฐบาลไต้หวัน! ยังไม่หยุดทุ่มทุนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลม
  รัฐบาลไต้หวัน! ยังไม่หยุดทุ่มทุนพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานลม
  International Energy Agency เผยแพร่ใน World Energy Outlook 2018 ว่าพลังงานลมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าทั่วโลกจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ถึง 1,700 กิกะวัตต์ในปี 2583 หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของพลังงานทั้งหมดที่สร้างขึ้นทั่วโลกทำให้บริเวณนอกชายฝั่งกำลังเป็นจุดสนใจของทุกประเทศทั่วโลก
  19 ก.ค. 2562
 • งานแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน “TODAY AT NAMCHOW”
  งานแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน “TODAY AT NAMCHOW”
  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 กลุ่มบริษัทนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน จัดงาน “TODAY AT NAMCHOW” งานแสดงสินค้าของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบริษัทนำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 นับจากปี 2557 โดยงานเปิดให้คนทั่วไปเข้าร่วมชมและซื้อสินค้าได้ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิ.ย. 2562 ณ Taipei World Trade Center (TWTC) ฮอลล์ 3 ไทเป
  19 ก.ค. 2562
 • ไต้หวันรีไซเคิลขยะให้เป็นทอง
  ไต้หวันรีไซเคิลขยะให้เป็นทอง
  ไต้หวันมีแนวคิด City mining หรือการนำโลหะต่าง ๆ จากตึกเก่าที่พังทลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องเก่า และที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ใช้แล้ว มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยไต้หวันเชื่อว่าการรีไซเคิลสามารถเพิ่มมูลค่าขยะให้กลายเป็นสินค้าด้านอุตสาหกรรมที่มีความสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดระบบการรีไซเคิลและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
  2 ก.ค. 2562
 • APEC IncluNext Week งานประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  APEC IncluNext Week งานประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
  เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 Taiwan Institute of Economic Research ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน จัดพิธีเปิดงาน APEC IncluNext Week ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 มิ.ย. 2562 ที่ Cathay Financial Conference Hall ไทเป ไต้หวัน โดยแบ่งออกเป็นงานประชุม 2 งาน คือ APEC Local Innovation Ecosystem Forum จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 2562 และ APEC SME O2O Summit ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิ.ย. 2562
  2 ก.ค. 2562