เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • รู้ลึกพลังงานสีเขียวของไต้หวัน (ตอนที่ 1)
  รู้ลึกพลังงานสีเขียวของไต้หวัน (ตอนที่ 1)
  เนื่องด้วยปัจจุบัน รัฐบาลและภาคเอกชนไต้หวันให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นอย่างมาก
  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนการสนับสนุนและพัฒนานโยบายพลังงานสีเขียว
  ของไต้หวัน
  10 ม.ค. 2561
 • ไต้หวันจัด Taiwan Expo 2018 ใน 5 ประเทศอาเซียน
  ไต้หวันจัด Taiwan Expo 2018 ใน 5 ประเทศอาเซียน
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 Taiwan External Trade Development Council หรือ TAITRA ได้จัดการประชุม "2017 Market Development Exchange Forum Among Asean" จุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเติบโตของตลาดประเทศในอาเซียนตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน รวมถึงเพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไต้หวันเข้าร่วมนิทรรศการ Taiwan Expo 2018 เพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์ไต้หวันต่าง ๆ
  26 ธ.ค. 2560
 • ไต้หวันเปิดตัว สนง. WITSA แห่งเอเชีย สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ICT ระดับโลก
  ไต้หวันเปิดตัว สนง. WITSA แห่งเอเชีย สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ICT ระดับโลก
  เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักงานการค้าฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน WITSA Asia Office ณ ไทเป ไต้หวัน ซึ่งเป็นสำนักงานสาขาที่ก่อตั้งขึ้นโดย WITSA (World Imformation Technology and Services Alliance) และสนับสนุนโดยหน่วยงาน Information Service Industry Association ของไต้หวัน โดย WITSA Asia Office ไต้หวัน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม ICT ระหว่างไต้หวันกับสมาชิก WITSA
  25 ธ.ค. 2560
 • ไต้หวันผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์
  ไต้หวันผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์
  เมื่อวันที่ 7-10 ธันวาคม 2560 หน่วยงาน Taiwan Healthcare ได้ร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health and Welfare) ไต้หวัน และ Council of Agriculture ไต้หวัน จัดนิทรรศการ Taiwan Healthcare Expo เพื่อแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ฯลฯ
  19 ธ.ค. 2560
 • เปิดโลกทัศน์การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ไต้หวัน
  เปิดโลกทัศน์การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (Intellectual Property Office (TIPO), MOEA) ได้จัดงานสัมมนา "The IP Landscape in Southeast Asian Countries" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property หรือ IP)* ของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  14 ธ.ค. 2560