เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • บริษัท GAIUS Automotive Inc. ไต้หวัน : รถพลังงานไฟฟ้าแห่งโลกอนาคต
  บริษัท GAIUS Automotive Inc. ไต้หวัน : รถพลังงานไฟฟ้าแห่งโลกอนาคต
  บริษัท GAIUS Auto เป็นบริษัท Start up ที่มีชื่อเสียงด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการ ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ นาย Anthony Wei บริษัทฯ เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันก็สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้จริง
  22 ก.ย. 2560
 • บริษัท Greenvines ไต้หวัน : เริ่มจากถั่วงอก สู่ความสำเร็จ
  บริษัท Greenvines ไต้หวัน : เริ่มจากถั่วงอก สู่ความสำเร็จ
  บริษัท Greenvines เป็นหนึ่งในบริษัท Startup ที่มีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษโดยเริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2553 มีผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท ได้แก่ นางสาว Evelyn Liao, UBS Research Associate นาย Jack Hsu, Orange House Product Manager และนาย Harris Cheng, HSBC Premier Proposition Manager ทั้งหมดเคยเป็นเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งได้รวมตัวกันผ่านเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) ซึ่งผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นว่าอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น จึงมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง
  22 ก.ย. 2560
 • เปิดโลกธุรกิจ Startups ไต้หวันผ่านงานสัมมนา “Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan"
  เปิดโลกธุรกิจ Startups ไต้หวันผ่านงานสัมมนา “Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan"
  งานสัมมนา “Knowledge Bank Project 2017 : Build Your Future : Learning from Taiwan" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2560 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของไทยต่าง ๆ โดยทางสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้เชิญวิทยากรชาวไต้หวันผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญพิเศษจากมูลนิธิ/ธุรกิจ startups จำนวน 5 ราย มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างแรงบันดาลใจ แนวคิดริเริ่มในการทำธุรกิจสร้างสรรค์แก่นิสิต/นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  22 ก.ย. 2560
 • ผู้ประกอบการไทย รุกตลาดแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ไต้หวันในงาน 2017 Creative Expo Taiwan
  ผู้ประกอบการไทย รุกตลาดแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ไต้หวันในงาน 2017 Creative Expo Taiwan
  ตลาดไต้หวันแม้จะเป็นตลาดเล็ก หากแต่เชื่อหรือไม่ว่า ตลาดด้านแฟชั่น-ไลฟ์สไตล์ของไต้หวันนั้นเข้มแข็งมาก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไต้หวันที่คอยสนับสนุนนักออกแบบ สร้างเครือข่ายนักออกแบบระหว่างประเทศ
  4 ส.ค. 2560
 • Gogoro นวัตกรรมแห่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไต้หวัน
  Gogoro นวัตกรรมแห่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไต้หวัน
  รถจักรยานยนต์นำพาซึ่งความสะดวกสบายในการคมนาคม แต่ก็นำมาซึ่งมลพิษทางอากาศ อีกทั้ง สิ้นเปลืองพลังงานธรรมชาติ ส่งผลให้ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
  4 ส.ค. 2560