เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • Bitcoin (比特幣) ในมุมมองของไต้หวัน
  Bitcoin (比特幣) ในมุมมองของไต้หวัน
  Financial Supervisory Commission และ Central Bank of the Republic of China (Taiwan) ระบุว่า "ในไต้หวัน Bitcoin ไม่สามารถถือว่าเป็น สกุลเงิน โดยชาวไต้หวันส่วนใหญ่นิยมใช้ Bitcoin ในรูปแบบหุ้นมากกว่านำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แม้ว่าการใช้ Bitcoin ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือห้ามนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ Bitcoin ยังไม่ผ่านการรับรองทางกฎหมายของไต้หวัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น "
  1 มี.ค. 2561
 • ไต้หวันเล็งลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound)
  ไต้หวันเล็งลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound)
  ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เพื่อหวังว่าผู้ประกอบการไต้หวันจะก้าวออกไปลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่มากยิ่งขึ้น
  8 ก.พ. 2561
 • เทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันค้นพบวิธีรักษาเส้นประสาทสมอง
  เทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันค้นพบวิธีรักษาเส้นประสาทสมอง
  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน (The National Health Research Institutes / NHRI) ได้ทำการเพาะเลี้ยงนาโนเซลล์ (Nano-scale Substance) จาก Stem Cells ที่สามารถซ่อมแซมเส้นประสาทในสมองที่เสียหาย พร้อมปูเส้นทางสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านการรักษาระบบประสาทและโรคความจำเสื่อม
  8 ก.พ. 2561
 • ไต้หวันก่อตั้งสถาบัน AI แห่งแรก ณ ไทเป
  ไต้หวันก่อตั้งสถาบัน AI แห่งแรก ณ ไทเป
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สนข . Taipei Times รายงานว่า "สถาบัน AI (Artificial Intelligence) ไต้หวัน" ได้ประกาศเปิดตัวแล้ว ณ Academia Sinica ในไทเป โดยในภาคการศึกษาแรก มีนักศึกษาทั้งหมด 530 คน และจำนวนเงินบริจาครวมทั้งหมด 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (5.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดสนับสนุนโดย 5 บริษัทชั้นนำ
  2 ก.พ. 2561
 • โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 สนข. Taipei Time ได้รายงานว่า คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสภานิติบัญญัติได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยบุคลากรมืออาชีพต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้มีบุคลากรมืออาชีพจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไต้หวันมากยิ่งขึ้น
  1 ก.พ. 2561