เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ไต้หวันออกมาตรการงดใช้พลาสติกใช้แล้วทิง้ อย่างเด็ดขาด ภายในปี ค.ศ. 2030
  ไต้หวันออกมาตรการงดใช้พลาสติกใช้แล้วทิง้ อย่างเด็ดขาด ภายในปี ค.ศ. 2030
  รัฐบาลไต้หวันมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินนโยบาย ”Green Policy” ที่ตัง้ เป้ าหมายลดปริมาณขยะพลาสติก
  ให้กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030
  5 ก.ค. 2561
 • จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน
  จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน
  ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon dioxide (Co2))ของโลกด้วย
  17 ก.ค. 2561
 • ไต้หวันผลิตเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ
  ไต้หวันผลิตเครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ
  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 ผู้อำนวยการใหญ่ สนง. การค้าฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการ "เครื่องแยกขยะเปียกอัตโนมัติ" ของบริษัท Foxgreen ณ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism เมืองเกาสง
  29 มิ.ย. 2561
 • The Authentic Thai Taste @ Thai & Thai (泰味純現)
  The Authentic Thai Taste @ Thai & Thai (泰味純現)
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ร่วมกับร้านอาหาร Thai&Thaiโรงแรม Mandarin Oriental Taipei จัดพิธีเปิดงาน “The Authentic Thai Taste @ Thai & Thai (泰味純現)” ณ ร้านอาหาร Thai&Thai ชั้น 5 โรงแรม Mandarin Oriental Taipei
  28 มิ.ย. 2561
 • เปิดโลกนวัตกรรม ICT/IoT ในงาน COMPUTEX Taipei 2018 ณ ไทเป ไต้หวัน
  เปิดโลกนวัตกรรม ICT/IoT ในงาน COMPUTEX Taipei 2018 ณ ไทเป ไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ได้จัดงาน "COMPUTEX Taipei 2018" ณ Taipei International Covention Center และ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ไทเป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกาะติดกระแสด้านอุตสาหกรรมICT/IoT (Internet of Things) จากทั่วโลกและมุ่งเน้นการให้ข้อมูลและ องค์ความรู้เกี่ยวกับ Mobile Commerce, Sharing Economy, Internet of Things และ Next Generation Innovation ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs, Tech Start up และ Young entrepreneurs ที่สนใจด้าน Online to Offline เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไต้หวันก้าวสู่เวทีโลก
  3 ก.ค. 2561