เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • สนง. การค้าฯ จัดงานเทศกาลไทย 4.0 ครั้งแรก ณ ไทเป ไต้หวัน
  สนง. การค้าฯ จัดงานเทศกาลไทย 4.0 ครั้งแรก ณ ไทเป ไต้หวัน
  วันที่ 11-13 พ.ค. 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้จัดงานเทศกาลไทย 2561
  ณ ลาน Champ Elysee เขต Xinyi ไทเป และได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศกาลไทย 4.0 โดยมีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ไทเป เชิญผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจเชิงนวัตกรรมทั้งหมดรวมจำนวน 30 บริษัท
  18 พ.ค. 2561
 • ไต้หวันหารือเคล็ดลับการก้าวสู่ตลาดประเทศเป้าหมาย New Southbound อย่างยั่งยืน
  ไต้หวันหารือเคล็ดลับการก้าวสู่ตลาดประเทศเป้าหมาย New Southbound อย่างยั่งยืน
  เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 Taiwan External Trade Development Council หรือ TAITRA ได้จัดการสัมมนา "2018 New Southbound Policy Business Forum" ณ ไทเป ไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ตลาดประเทศในอาเซียน และประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกตามนโยบาย New Southbound ของไต้หวัน
  3 พ.ค. 2561
 • การคมนาคมสาธารณะในไต้หวัน
  การคมนาคมสาธารณะในไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 สนข. Apple daily ได้รายงานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในไต้หวันของชาวต่างชาติที่เคยพำนักในไต้หวัน ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ การคมนาคมสาธารณะที่สะดวกสบาย
  25 เม.ย. 2561
 • ไต้หวันจัดงานสัมมนา "Smart Cities and Trade" ระดับโลก
  ไต้หวันจัดงานสัมมนา "Smart Cities and Trade" ระดับโลก
  เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 Taiwan Institute of Economic Research (TIER) ได้จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ The 32nd Pacific Economic Community Seminar ในหัวข้อ " Smart Cities and Trade" ณ Sheraton Grand Taipei Hotel ไทเป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมืองตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะและการค้าปัจจุบัน รวมถึงด้านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก
  19 เม.ย. 2561
 • เปิดโลกธุรกิจเรือยอชท์ในงาน Taiwan International Boat Show 2018 ณ เมืองเกาสง
  เปิดโลกธุรกิจเรือยอชท์ในงาน Taiwan International Boat Show 2018 ณ เมืองเกาสง
  เมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561 ไต้หวันได้จัดงานแสดงธุรกิจเกี่ยวกับเรือยอชท์ระดับนานาชาติ ณ งานนิทรรศการ "Taiwan International Boat Show 2018" ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
  28 มี.ค. 2561