เกาะกระแสไต้หวัน : TADTE 2019 และ Drone Taiwan 2019 หนุนผู้ประกอบการไต้หวันสู่ตลาดโลก News

เกาะกระแสไต้หวัน : TADTE 2019 และ Drone Taiwan 2019 หนุนผู้ประกอบการไต้หวันสู่ตลาดโลก

 
                 ไต้หวันจัดงาน Taipei Aerospace and Defense Technology (TADTE) 2019” งานแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการบิน การป้องกัน การทหาร พร้อมกับ “Taiwan International Drone Show (Drone Taiwan) 2019” งานแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์เกี่ยวกับโดรน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการค้ารัฐบาลไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council – TAITRA) ณ Taipei World Trade Center ฮอลล์ 1 ไทเป ไต้หวัน งานมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหาคู่ค้าทางธุรกิจ มีผู้เข้าร่วมออกบูธทั้งสิ้นกว่า 180 ราย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 บูธ โดยการจัดงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 42,000 คน
 
                 ภายในงานมี น.ส. ไช่ อิงเหวิน (Dr. Tsai Ing-Wen) ประธานาธิบดีไต้หวัน นายวิลเลี่ยม เบรนท์ คริสเตนเซน (Mr. William Brent Christensen) ผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวัน (The American Institute in Taiwan - AIT) นายหวง จื้อฟาง (Mr. James C.F. Huang) ประธาน TAITRA ผู้แทนจากองค์กรนานาชาติ คณะทูต เและผู้แทนสำนักงานต่างชาติในไทเปเข้าร่วม   
 
                 จากการประมาณการว่าในอีก 20 ปี อุตสาหกรรมการบินและอวกาศจะสร้างมูลค่ากว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 186 ล้านล้านบาท) ทั่วโลก อุตสาหกรรมการบินและอวกาศจึงถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ในปีนี้กระทรวงการป้องกันประเทศไต้หวัน (Ministry of National Defense) ได้จัดแสดงเครื่องบินรบ รถหุ้มเกราะแบบดั้งเดิม (indigenous armored car) ขีปนาวุธ อาวุธต่าง ๆ รวมถึงการจำลองการบินแบบ 360 องศา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก องค์การอวกาศแห่งชาติไต้หวัน (National Space Organization) เองได้นำดาวเทียม FORMOSAT-7 มาจัดแสดง ส่วนผู้ประกอบการในประเทศ เช่น Min Chun แอร์เอเชีย GEOSAT ต่างนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบินและอวกาศมาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโดรน
 
                  ผู้เข้าร่วมออกบูธต่างได้รับผลตอบรับที่ดีจากงานในครั้งนี้ อาทิ Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) ไต้หวันซึ่งได้พัฒนาที่นั่งบนเครื่องบิน ได้รับอนุมัติจาก US Federal Aviation Association (FAA) อนุญาตให้นำที่นั่งไปใช้สำหรับเครื่องบินพาณิชย์ของสหรัฐฯ หรือ ASIA SUN ผู้ผลิตชุดกีฬาที่หันมาผลิตอุปกรณ์ทางการทหารก็ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจากทั้ง เยอรมนี อิสราเอล และสิงคโปร์ หรือ Century Instrument ผู้ผลิตโดรนก็ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจำนวนมากเช่นเดียวกัน
                   
                  ไต้หวันเองเป็นหนึ่งในผู้นำและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศ เนื่องจากคุณภาพด้านการผลิตสินค้าและบริการ โดยไต้หวันมีองค์กรที่ทำงานด้านการบินและอวกาศกว่า 150 แห่ง มีจำนวนผู้ทำงานด้านนี้กว่า 14,000 คน ในปี 2561 ไต้หวันมีมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 124,000 พันล้านบาท) ขณะที่  Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) ไต้หวัน มีกำไรมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 31 พันล้านบาท)
 
                   นอกจากการเป็นผู้ผลิตแล้ว ไต้หวันยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ด้วย โดยไต้หวันจัดสรรงบประมาณเพื่อการซื้อทางการทหารปีละกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 186 พันล้านบาท) ทั้งนี้ระหว่างปี 2552 - 2558 ไต้หวันใช้งบประมาณกว่า 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 232.5 พันล้านบาท) ไปกับการซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ และเมื่อไม่นานมานี้ได้ใช้เงินกว่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 930 ล้านบาท) ซื้อเครื่องบินขับไล่ (fighter jet) รถถังและขีปนาวุธ การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นโอกาศของไต้หวันในการหาคู่ค้าทางการค้าและยังเปิดตลาดอุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศรวมถึงโดรนของผู้ประกอบการไต้หวันต่อนานาชาติ
 
                   งาน TADTE และ Drone Taiwan จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในปี 2564 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดจัดงานและรายละเอียดสามารถหาได้จาก www.TADTE.com.tw
 
 
ข้อมูลประกอบจาก
www.tadte.com.tw/en_US/index.html