เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดงานแสดงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 2019 BIO Asia-Taiwan News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดงานแสดงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 2019 BIO Asia-Taiwan

            เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 สนง. การค้าฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิด “2019 BIO Asia-Taiwan” งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรม และการแพทย์ จัดโดย Taiwan Bio Industrial Organization ณ Taipei Nangang Exhibition Center ฮอลล์ 1 ไทเป ไต้หวัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ก.ค. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ เภสัชกรรม และการแพทย์ของไต้หวันสู่นานาชาติ และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ร่วมแสดงสินค้ากว่า 600 บริษัท จำนวนบูธจัดแสดงกว่า 1,700 บูธ ในจำนวนนี้มีบูธตัวแทนจากนานาชาติทั้งสิ้น 18 ประเทศ โดยผลการจัดงานมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 1,500 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ส่วนการจับคู่ทางธุรกิจ (One-on-One Partnering) เกิดการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกว่า 2,000 ราย ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าถึง 4 เท่า นับเป็นความสำเร็จอย่างมากสำหรับการจัดงานในครั้งนี้

            ภายในงานมี น.ส. ไช่ อิงเหวิน (Ms. Tsai Ing-wen) ประธานาธิบดีไต้หวัน นายอู๋ เจิ้งจง (Mr. Wu Tsung-Tsong) รัฐมนตรีลอยไต้หวัน นายเฉิน เหลียงจี (Mr. Chen Liang-Gee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน นายเจมส์ กรีนวูด (Mr. James Greenwood) ประธาน Biotechnology Innovation Organization (BIO) นายหลี่ จงซี (Mr. Lee Zhong-xi) ประธานบริหาร Taiwan BIO คณะทูตและผู้แทนจากสำนักงานการค้าต่างชาติในไทเปเข้าร่วม

            อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพในเอเชียเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการขยายตัวต่อไปในอนาคต งานครั้งนี้จึงนับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้เห็นนวัตกรรมของเอเชียและไต้หวันในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอเชียสู่ตลาดโลก สอดคล้องกับธีม การจัดงานในครั้งนี้คือ “Biotech as the Next Growth Engine for Asia” หรือ “เทคโนโลยีชีวภาพเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตของเอเชีย” และยังเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกับนโยบายของรัฐบาลไต้หวัน “5+2 industrial innovation program” ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม 7 ด้านเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวัน

            น.ส. ไช่ อิงเหวิน กล่าวว่า ปี 2561 ถือเป็นปีที่ไต้หวันประสบความสำเร็จทางการแพทย์ด้าน Biomedicine โดยมีการเติบโตด้านผลผลิตและการการลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า รายรับรวมของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 11 ด้านมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical) ของไต้หวันมีมูลค่าสูงถึง 890.4 พันล้านเหรียญไต้หวัน จึงมั่นใจว่าการอุตสาหกรรมทางการแพทย์จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่ากว่าล้านล้านเหรียญไต้หวัน (Trillion-NT-dollar industry) ได้ในอนาคต

            ทั้งนี้ ในแต่ละปีไต้หวันมีการวิจัยและศึกษาทางคลินิกมากกว่าร้อยรายการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเภสัชกรรมภายในประเทศและสร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำต่างชาติ ในจำนวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ชั้นนำจำนวน 200 แห่งทั่วโลก เป็นโรงพยาบาลในไต้หวันจำนวน 14 แห่ง จึงกล่าวได้ว่าไต้หวันมีความล้ำหน้าและกลายเป็นผู้นำในด้านการวิจัยทางการแพทย์ระดับนานาชาติ โดยเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียและเป็นอันดับสามในระดับโลกของอุตสาหกรรมด้านนี้

            ส่วนการจัดงานครั้งถัดไปในปีหน้าจะยังคงมีทั้งส่วนของการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี การจับคู่ทางธุรกิจ และการประชุมเสวนา โดยจะจัดขึ้น ณ Taipei Nangang Exhibition ฮอลล์ 2 และจะยังคงจัดแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก