เกาะกระแสไต้หวัน : ยานยนต์ไร้คนขับคันแรกของไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน : ยานยนต์ไร้คนขับคันแรกของไต้หวัน

              International Data Corporation (IDC) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน คาดการณ์ว่าในปี 2564 กว่าร้อยละ 20 ของเมืองใหญ่ทั่วโลกจะเริ่มใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเมื่อถึงปี 2567 คาดว่าผู้ให้บริการรถรับจ้างแบบแพลตฟอร์มทั่วโลกจะใช้รถยนต์ไร้คนขับในการให้บริการกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือ self-driving car จึงเป็นอุตสากรรมที่กำลังได้รับการผลักดันและพัฒนาอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก

              ผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างไต้หวันเองก็มีโครงการเพื่อพัฒนาเรื่องนี้เช่นกัน โดยในปี 2560 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไต้หวัน (Industrial Technology Research Institute : ITRI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ได้เริ่มโครงการพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งรอบข้าง (Surrounding Sensing Subsystem - S3) เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในไต้หวัน โดย ITRI ให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่วนการรับข้อมูลเป็นหลัก กล่าวคือ มุ่งพัฒนาการบูรณาการด้านการรับข้อมูลและการวางแผนสำหรับยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองระดับ 4 (ระดับ 4 : ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถควบคุมรถได้ทั้งหมด ยกเว้นในสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง เช่น พายุฝนหรือพายุหิมะ) โดยระบบ S3สามารถรองรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ  อาทิ กล้อง เรดาร์ จีพีเอส และ LiDAR (Light Detection and Ranging Data คือเทคโนโลยีการวัดระยะทางจากระยะเวลาในการเดินทางของแสงเลเซอร์) เป็นต้น

              ระบบ V2X Safety System Solution หรือ iRoadSafe

              นอกจากระบบ S3 ไต้หวันยังพัฒนา “ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับอุปกรณ์ต่าง ๆ (V2X Safety System Solution)” หรือเรียกว่า iRoadSafe ซึ่งเป็นระบบแรกของโลกที่บูรณาการการสื่อสารระหว่างยานยนต์เข้ากับตัวรับส่งสัญญาณ (sensors) และป้ายข้อความต่าง ๆ บริเวณรอบถนน โดยการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูง เช่น เรดาร์และกล้อง ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนไหวบนถนนและส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณรอบ เพื่อส่งสัญญาณหรือแสดงข้อความเตือนความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน ดังนั้นแม้ผู้เดินเท้าทั่วไปก็สามารถรับรู้ข้อความเตือนต่าง ๆ บริเวณรอบถนนได้เช่นกัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://youtu.be/RQT-DAn1yVU

ทั้งนี้ เมื่อเดือน เม.ย. 2562 ITRI เพิ่งได้รับรางวัล Silver ในหมวด Transportation & Logistics จาก “2019 Edison Awards™” จากผลงานการพัฒนาระบบ iRoadSafe โดย Edison Awards™ เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ให้โลกมาตั้งแต่ปี 2530

               ทดลองใช้งานสาธารณะครั้งแรกที่ไถจง

               หลังจากพัฒนาระบบมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 6 เดือน ผลงานยานยนต์ไร้คนขับคันแรกของไต้หวัน หรือ ITRI Autonomous Driving Vehicle (ITRI ADV) ก็ได้ทดลองใช้งานสาธาณะเป็นครั้งแรก โดยใช้รับส่งผู้เข้าร่วมชมงาน World Taichung Flora Exposition ในปี 2018 เป็นระยะเวลา 1 เดือน

               ITRI ADV เป็นรถบัสขนาดกลาง รองรับผู้โดยสารได้ 17 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะการคาดคะเนและประมวลผลการจราจรบนถนนด้วยระบบ S3 ได้ที่ความเร็วสูงสุด 30 กม./ชม. และความเร็วคงที่อยู่ที่ 16 กม./ชม. จากการทดลองใช้งาน รถบัสสามารถขับตามเส้นทางที่กำหนดได้ สามารถอ่านสัญญาณจราจร หยุดรถฉุกเฉิน และกลับรถได้ด้วย

 

ข้อมูลและรูปภาพจาก

https://s3pp.itri.org.tw/