เกาะกระแสไต้หวัน : สนง. การค้าฯ บรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette” News

เกาะกระแสไต้หวัน : สนง. การค้าฯ บรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. น.ส. เปมิกา ลุสนานนท์ เลขานุการเอกหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สนง. การค้าฯ ได้เป็นผู้แทน สนง. การค้าฯ ไปบรรยายหัวข้อ “Getting to know Thailand: Aspects of Thai Culture, Customs and Etiquette” ในกิจกรรม The 50th Cross-Culture Speech ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 โรงเรียนมัธยม Taoyuan Municipai Nei Li Senior High School จำนวนกว่า 200 คน ณ เถาหยวน ไต้หวัน

กิจกรรม The 50th Cross-Culture Speech จัดโดย Department of International and Cross-Strait Education กระทรวงศึกษาธิการ ไต้หวัน โดยจะเชิญผู้แทนจาก สนง. การค้าฯ ต่าง ๆ ในไต้หวันให้บรรยายเกี่ยวกับประเทศของตนในด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ

กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562 ถัดจากการบรรยายของผู้แทนจากประเทศออสเตรเลียเมื่อช่วงต้นปี ส่วนกิจกรรมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือน มิ.ย. 2562 โดยผู้แทนจากเนเธอร์แลนด์  

การบรรยายได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปทท. และวัฒนธรรม รวมถึงกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สนง. การค้าฯ กับหน่วยงานภาครัฐของไต้หวัน