เกาะกระแสไต้หวัน News

เกาะกระแสไต้หวัน

 • ไต้หวันเล็งลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound)
  ไต้หวันเล็งลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound)
  ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เพื่อหวังว่าผู้ประกอบการไต้หวันจะก้าวออกไปลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่มากยิ่งขึ้น
  8 ก.พ. 2561
 • เทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันค้นพบวิธีรักษาเส้นประสาทสมอง
  เทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันค้นพบวิธีรักษาเส้นประสาทสมอง
  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน (The National Health Research Institutes / NHRI) ได้ทำการเพาะเลี้ยงนาโนเซลล์ (Nano-scale Substance) จาก Stem Cells ที่สามารถซ่อมแซมเส้นประสาทในสมองที่เสียหาย พร้อมปูเส้นทางสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านการรักษาระบบประสาทและโรคความจำเสื่อม
  8 ก.พ. 2561
 • ไต้หวันก่อตั้งสถาบัน AI แห่งแรก ณ ไทเป
  ไต้หวันก่อตั้งสถาบัน AI แห่งแรก ณ ไทเป
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สนข . Taipei Times รายงานว่า "สถาบัน AI (Artificial Intelligence) ไต้หวัน" ได้ประกาศเปิดตัวแล้ว ณ Academia Sinica ในไทเป โดยในภาคการศึกษาแรก มีนักศึกษาทั้งหมด 530 คน และจำนวนเงินบริจาครวมทั้งหมด 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (5.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดสนับสนุนโดย 5 บริษัทชั้นนำ
  2 ก.พ. 2561
 • โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 สนข. Taipei Time ได้รายงานว่า คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสภานิติบัญญัติได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยบุคลากรมืออาชีพต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้มีบุคลากรมืออาชีพจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไต้หวันมากยิ่งขึ้น
  1 ก.พ. 2561
 • รัฐบาลไต้หวันมีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน AI ระดับนานาชาติ
  รัฐบาลไต้หวันมีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน AI ระดับนานาชาติ
  เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า สภาบริหารไต้หวันจะจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็นจำนวน 9,000 - 1,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 304.4 - 338.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Artificial Intelligence (AI) ของไต้หวัน
  29 ม.ค. 2561