กิจกรรม/ โอกาสในไต้หวัน : กิจกรรม “Taiwan Enterprises Talent Recruiting Event for ASEAN, South Asia, AU, NZ Market”  ระหว่างเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 62 Activity

กิจกรรม/ โอกาสในไต้หวัน : กิจกรรม “Taiwan Enterprises Talent Recruiting Event for ASEAN, South Asia, AU, NZ Market” ระหว่างเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 62

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โอกาสในไต้หวัน

กิจกรรม Taiwan Enterprises Talent Recruiting Event for ASEAN, South Asia, AU, NZ Market

           Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) มีกำหนดจัดกิจกรรม “Taiwan Enterprises Talent Recruiting Event for ASEAN, South Asia, AU, NZ Market” ใน 3 เมืองใหญ่ในไต้หวัน ได้แก่ เกาสง ไทเป และไทจง จุดประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ที่ประสงค์หางานหรือต้องการทำงานกับบริษัทไต้หวัน ได้พบปะกับผู้ประกอบการไต้หวันชั้นนำกว่า 100 บริษัท แบบ 1 ต่อ 1 อาทิ Testrite, MAXXIS, HIWIN, Caesar, MAKALOT, FCS, VEDAN, THAI KIN, HUA NAN Bank

            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://events.taiwantrade.com/2019NSBR3 พร้อมแนบหลักฐานประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้อง และระบุตำแหน่งงานที่จะสมัคร จากนั้นผู้จัดกิจกรรมจะนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์กับนายจ้าง

 

 กำหนดการกิจกรรม

วันที่

เวลา

สถานที่

วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562

10.00น. - 16.30น.

(พัก 12.00 – 13.00)

เกาสง

The Great HiLai Hotel ห้อง C และ D

วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 2562

10.00น. - 16.30น.

(พัก 12.00 – 13.00)

ไทเป

Taipei International Convention Center (TICC) ห้อง 101

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2562

10.00น. - 16.30น.

(พัก 12.00 – 13.00)

ไทจง

Evergreen Laurel Hotel ห้อง I

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://events.taiwantrade.com/2019NSBR3

ผู้ประสานงาน

Anita Wang

Email    anitaw2302@taitra.org.tw

โทรศัพท์ (8862) 27255200 #1817     

Peiying Chang

Email    pychang@taitra.org.tw

โทรศัพท์ (8862) 27255200 #1816