เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • ไทเปเมืองอัจริยะ Taipei Smart City New
  Smart city หรือแนวคิดเมืองอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะได้ ไต้หวันจึงจัดตั้ง Taipei Smart City Project Management Office (TPMO) ขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อดำเนินการและกำกับดูแลการพัฒนาเมืองไทเปสู่ Smart city โดยได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและดำเนินการให้เกิดความเป็นอัจฉริยะใน 6 ด้าน
 • ข้อมูลภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ปี 2561 สำหรับผู้ทำงานในไต้หวัน
  รัฐบาลไต้หวันกำหนดให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ตลอดปี 2561 และดำเนินการจ่ายหรือขอคืนภาษีระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ค. 2562
 • ยานยนต์ไร้คนขับคันแรกของไต้หวัน
  International Data Corporation (IDC) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวัน คาดการณ์ว่าในปี 2564 กว่าร้อยละ 20 ของเมืองใหญ่ทั่วโลกจะเริ่มใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเมื่อถึงปี 2567 คาดว่าผู้ให้บริการรถรับจ้างแบบแพลตฟอร์มทั่วโลกจะใช้รถยนต์ไร้คนขับในการให้บริการกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือ self-driving car จึงเป็นอุตสากรรมที่กำลังได้รับการผลักดันและพัฒนาอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก
 • COMPUTEX TAIPEI 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 39
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิดงาน COMPUTEX 2019 ซึ่งจะจัดแสดงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ Taipei Nangang Exhibition Center ฮอลล์ 1 และ 2 และ Taipei World Trade Center (TWTC) ฮอลล์ 1 ไทเป ไต้หวัน โดยมีจำนวนบูธจัดแสดงกว่า 5,508 บูธ จากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,685 ราย
 • พิธีเปิด 2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW
  เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) จัดพิธีเปิด “2019 TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW” จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ค. 2562 ณ TaiNEX 1 ไทเป ไต้หวัน คาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อเข้าร่วมงานได้กว่า 12,000 คน และคาดหวังว่าจะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศถึง 1,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้