เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • สนง. การค้าฯ จัดงานเทศกาลไทย 4.0 ครั้งแรก ณ ไทเป ไต้หวัน New
  วันที่ 11-13 พ.ค. 2561 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้จัดงานเทศกาลไทย 2561 ณ ลาน Champ Elysee เขต Xinyi ไทเป และได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเทศกาลไทย 4.0 โดยมีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ไทเป เชิญผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจเชิงนวัตกรรมทั้งหมดรวมจำนวน 30 บริษัท
 • ไต้หวันหารือเคล็ดลับการก้าวสู่ตลาดประเทศเป้าหมาย New Southbound อย่างยั่งยืน
  เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 Taiwan External Trade Development Council หรือ TAITRA ได้จัดการสัมมนา "2018 New Southbound Policy Business Forum" ณ ไทเป ไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ตลาดประเทศในอาเซียน และประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกตามนโยบาย New Southbound ของไต้หวัน
 • การคมนาคมสาธารณะในไต้หวัน
  เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 สนข. Apple daily ได้รายงานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในไต้หวันของชาวต่างชาติที่เคยพำนักในไต้หวัน ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ การคมนาคมสาธารณะที่สะดวกสบาย
 • ไต้หวันจัดงานสัมมนา "Smart Cities and Trade" ระดับโลก
  เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 Taiwan Institute of Economic Research (TIER) ได้จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ The 32nd Pacific Economic Community Seminar ในหัวข้อ " Smart Cities and Trade" ณ Sheraton Grand Taipei Hotel ไทเป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมืองตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะและการค้าปัจจุบัน รวมถึงด้านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก
 • เปิดโลกธุรกิจเรือยอชท์ในงาน Taiwan International Boat Show 2018 ณ เมืองเกาสง
  เมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561 ไต้หวันได้จัดงานแสดงธุรกิจเกี่ยวกับเรือยอชท์ระดับนานาชาติ ณ งานนิทรรศการ "Taiwan International Boat Show 2018" ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้