เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • ไต้หวันจัดงานแสดงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 2019 BIO Asia-Taiwan
  เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 สนง. การค้าฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิด “2019 BIO Asia-Taiwan” งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชกรรม และการแพทย์ จัดโดย Taiwan Bio Industrial Organization ณ Taipei Nangang Exhibition Center ฮอลล์ 1 ไทเป ไต้หวัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 ก.ค. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ เภสัชกรรม และการแพทย์ของไต้หวันสู่นานาชาติ และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
 • ไต้หวันจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมของภาคเอกชน Innovative Regulatory Sandbox
  Innovative Regulatory Sandbox หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า SME sandbox คือ แพลตฟอร์มที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไต้หวันเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มธุรกิจเดิม ธุรกิจใหม่ ผู้บริโภค และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันการเติมโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ภายในประเทศ
 • ไต้หวันประสบความสำเร็จปลอดโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยโดยไม่ใช้วัคซีนมา 12 เดือน
  ไต้หวันอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นเรื่องต่อ World Organization for Animal Health - OIE เพื่อขอสถานะเป็น “พื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยโดยไม่ใช้วัคซีน (Foot-and-Mouth Disease free country without vaccination)” หลังจากหยุดการใช้วัคซีนมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี โดยคาดว่าจะสามารถประกาศสถานะใหม่อย่างเป็นทางการได้ในเดือน พ.ค. 2563 และหวังว่าสถานะนี้จะสร้างโอกาสทางการส่งออกเนื้อหมูและธุรกิจฟาร์มหมูให้กับไต้หวันในอนาคต
 • ความสำเร็จของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ในช่วง 3 ปี
  ไต้หวันได้ประกาศดำเนินนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy - NSP) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับประเทศเป้าหมายจำนวน 18 ประเทศมาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีโครงการหลายโครงการที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี
 • Taiwan Economic Factsheet ม.ค. - มิ.ย. 62
  สรุปข้อมูลจำเพาะด้านเศรษฐกิจของไต้หวันช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้