เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติของไต้หวัน ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562
  Investment Commission กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน รายงานข้อมูลสถิติด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment - FDI) ว่า ระหว่างเดือน ม.ค. - พ.ย. 2562 มีการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 3,698 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่าหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.97 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561
 • ไต้หวันได้อันดับ 4 จุดหมายที่น่าลงทุนที่สุด จากรายงานของ BERI
  ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่ 4 ในการเป็นจุดหมายที่น่าลงทุนที่สุด จากรายงานล่าสุดของ U.S. Business Environment Risk Intelligence (BERI) โดยไต้หวันได้ 63 คะแนน สำหรับ Profit Investment Recommendation (POR) หรือคะแนนรวมจากตัวชี้วัดที่จะแสดงให้เป็นว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส่งผลต่อการลงทุนหรือไม่ ข้อตกลงสำหรับความสัมพันธ์ระยะกลางและระยะยาว หรือการไร้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 • ไต้หวันคว้า 4 รางวัล จากงาน Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2562
  ไต้หวันคว้ารางวัลเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระดับนานาชาติ จากงาน Smart City Asia Pacific Awards (SCAPA) ประจำปี 2562 จำนวน 4 รางวัล จัดโดย International Data Corporation (IDC) ณ ไทเป ไต้หวัน
 • ไต้หวันกับผลสำเร็จของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างปี 2560 - ปี 2563
  ไต้หวันดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะเวลา 4 ปี (ปี 2559 - ปี 2563) เพื่อมุ่งสู่การเป็นจุดหมายแห่งมิตรภาพและเมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้วยการเพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และโปรโมทประสบการณ์การท่องเที่ยว ตามแนวนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy - NSP)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 60th Workshop Meeting of Heads of NOPs
  เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562 สนง. การค้าฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “60th Workshop Meeting of Heads of NOPs” จัดโดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ไทเป ไต้หวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ต.ค. 2562 โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้