เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • การคมนาคมสาธารณะในไต้หวัน New
  เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 สนข. Apple daily ได้รายงานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในไต้หวันของชาวต่างชาติที่เคยพำนักในไต้หวัน ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ การคมนาคมสาธารณะที่สะดวกสบาย
 • ไต้หวันจัดงานสัมมนา "Smart Cities and Trade" ระดับโลก New
  เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 Taiwan Institute of Economic Research (TIER) ได้จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ The 32nd Pacific Economic Community Seminar ในหัวข้อ " Smart Cities and Trade" ณ Sheraton Grand Taipei Hotel ไทเป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเมืองตามแนวคิดของเมืองอัจฉริยะและการค้าปัจจุบัน รวมถึงด้านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก
 • เปิดโลกธุรกิจเรือยอชท์ในงาน Taiwan International Boat Show 2018 ณ เมืองเกาสง
  เมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2561 ไต้หวันได้จัดงานแสดงธุรกิจเกี่ยวกับเรือยอชท์ระดับนานาชาติ ณ งานนิทรรศการ "Taiwan International Boat Show 2018" ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
 • Bitcoin (比特幣) ในมุมมองของไต้หวัน
  Financial Supervisory Commission และ Central Bank of the Republic of China (Taiwan) ระบุว่า "ในไต้หวัน Bitcoin ไม่สามารถถือว่าเป็น สกุลเงิน โดยชาวไต้หวันส่วนใหญ่นิยมใช้ Bitcoin ในรูปแบบหุ้นมากกว่านำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แม้ว่าการใช้ Bitcoin ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือห้ามนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ Bitcoin ยังไม่ผ่านการรับรองทางกฎหมายของไต้หวัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น "
 • ไต้หวันเล็งลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound)
  ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เพื่อหวังว่าผู้ประกอบการไต้หวันจะก้าวออกไปลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้