เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • Bitcoin (比特幣) ในมุมมองของไต้หวัน
  Financial Supervisory Commission และ Central Bank of the Republic of China (Taiwan) ระบุว่า "ในไต้หวัน Bitcoin ไม่สามารถถือว่าเป็น สกุลเงิน โดยชาวไต้หวันส่วนใหญ่นิยมใช้ Bitcoin ในรูปแบบหุ้นมากกว่านำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แม้ว่าการใช้ Bitcoin ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือห้ามนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ Bitcoin ยังไม่ผ่านการรับรองทางกฎหมายของไต้หวัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น "
 • ไต้หวันเล็งลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound)
  ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound) อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก เพื่อหวังว่าผู้ประกอบการไต้หวันจะก้าวออกไปลงทุนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่มากยิ่งขึ้น
 • เทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันค้นพบวิธีรักษาเส้นประสาทสมอง
  เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2561 สนข. Taipei Time รายงานว่า สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน (The National Health Research Institutes / NHRI) ได้ทำการเพาะเลี้ยงนาโนเซลล์ (Nano-scale Substance) จาก Stem Cells ที่สามารถซ่อมแซมเส้นประสาทในสมองที่เสียหาย พร้อมปูเส้นทางสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านการรักษาระบบประสาทและโรคความจำเสื่อม
 • ไต้หวันก่อตั้งสถาบัน AI แห่งแรก ณ ไทเป
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 สนข . Taipei Times รายงานว่า "สถาบัน AI (Artificial Intelligence) ไต้หวัน" ได้ประกาศเปิดตัวแล้ว ณ Academia Sinica ในไทเป โดยในภาคการศึกษาแรก มีนักศึกษาทั้งหมด 530 คน และจำนวนเงินบริจาครวมทั้งหมด 150 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (5.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมดสนับสนุนโดย 5 บริษัทชั้นนำ
 • โอกาสการทำงานในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 สนข. Taipei Time ได้รายงานว่า คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของสภานิติบัญญัติได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยบุคลากรมืออาชีพต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้มีบุคลากรมืออาชีพจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไต้หวันมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้