เกาะกระแสไต้หวัน 

ดูทั้งหมด
 • เวทีจัดแสดงงานศิลปะในไต้หวัน New
  ไต้หวันให้ความสำคัญและสนับสนุนตลาดงานศิลปะเป็นอย่างมาก ทั้งยังเปิดกว้างในการแสดงผลงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ และได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปะระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในไทเปยังมีอุทยานศิลปะ วัฒนธรรมสำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอยู่หลายแห่งอีกด้วย
 • เปิดโลกธุรกิจเครื่องจักรสิ่งทอระบบดิจิทัล (Digital) ณ ไต้หวัน
  ไต้หวันได้จัดงานนิทรรศการ Taiwan International Textile & Garment Machinery Exhibition ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย. 2561ที่ผ่านมา ณ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1
 • อัตราค่าเช่าที่พักในไต้หวัน
  ศูนย์ข้อมูลธุรกิจสัมพันธ์ สนง. การค้าฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าที่พักในเมืองสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ไทเป (Taipei) ไถจง (TaiChung) และเกาสง (Kaoshiung) ซึ่งเป็น 3 เมืองสำคัญของไต้หวันที่มีทั้งนักธุรกิจและนักศึกษาต่างชาติมาพำนักเป็นจำนวนมาก
 • ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
  ปัจจุบันชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในไต้หวันมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเข้ามาประกอบอาชีพ เปิดกิจการหรือขยายสาขาในไต้หวัน นอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันยังผลักดันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติในสาขาต่าง ๆ อีกด้วย การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในไต้หวันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงเป็น สิ่งสำคัญ

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้